OP krycie rúšky - sterilné

Operačné krycie rúšky sú súčasťou operačneho krytia a sú s ohľadom na rôznu náročnosť zákroku vyrábané zo štyroch druhov materiálov (DM1, DM2P, DM2, DM3). Operačné krycie rúšky sú balené jednotlivo v sterilizačnom obale a sterilizované ETO. Doba expirácie sterilných rúšok je 5 rokov.

Rúško so samolep. otvorom - DM2S 75x90 (7cm)

Rúško so samolep. otvorom - DM2S 90x150 (7cm)

Rúško so samolep. otvorom - DM3S 190x320 (7cm)

Rúško so samolep. otvorom - DM3S 45x75 (7cm)

Rúško so samolep. otvorom - DM3S 90x150 (7cm)

Samolepiace krycie rúško - DM1 90x150

Samolepiace krycie rúško - DM2 120x190

Samolepiace krycie rúško - DM2 45x75

Samolepiace krycie rúško - DM2 75x90

Samolepiace krycie rúško - DM2 90x150

Samolepiace krycie rúško - DM2P 45x75

Samolepiace krycie rúško - DM2P 75x90

Samolepiace krycie rúško - DM2P 90x150

Samolepiace krycie rúško - DM2S 150x240

Samolepiace krycie rúško - DM2S 45x45

Samolepiace krycie rúško - DM2S 45x75

Samolepiace krycie rúško - DM2S 75x90

Samolepiace krycie rúško - DM2S 90x150

Samolepiace krycie rúško - DM3 45x45

Samolepiace krycie rúško - DM3 45x75