Operačné masky, respirátory, ochranné štíty

Operačná maska s gumkou - modrá

Operačná maska s úvazy - modrá

RESPIRÁTOR FFP2

RESPIRÁTOR FFP2

RESPIRÁTOR FFP3

Novinka

Štít ochranný

Novinka

Ústenka Yourmask Nanofiber