Operačné masky, respirátory, ochranné štíty

Novinka

3-vrstvá jednorázová rouška z nanomateriálu

Operačná maska s gumkou - modrá

Operačná maska s úvazy - modrá

RESPIRÁTOR FFP2

RESPIRÁTOR FFP2

RESPIRÁTOR FFP3

Novinka

Štít ochranný

Novinka

Ústenka Yourmask Nanofiber