rukavice

Rukavice dodávame ako v sterilnom prevedení pre rôzne chirurgické úkony, tak i v nesterilnom, ktoré je vhodné pre ostatné výkony vyšetrovacie, ošetrovacie a diagnostické.

Veterinárne rukavice