OP krycie rúšky - sterilné

Operačné krycie rúšky sú súčasťou operačneho krytia a sú s ohľadom na rôznu náročnosť zákroku vyrábané zo štyroch druhov materiálov (DM1, DM2P, DM2, DM3). Operačné krycie rúšky sú balené jednotlivo v sterilizačnom obale a sterilizované ETO. Doba expirácie sterilných rúšok je 5 rokov.

Krycia rúška s otvorom - DM3S 45x45 (7 cm)

Krycia rúška s otvorom - DM3S 45x75 (7 cm)

Krycia rúška s otvorom - DM3S 75x90 (7 cm)

Krycia rúška s otvorom - DM3S 90x150 (9 x 12 cm)

OP krycia rúška - DM1 45x45

OP krycia rúška - DM1 45x75

OP krycia rúška - DM1 75x90

OP krycia rúška - DM1 90x150

OP krycia rúška - DM2 45x45

OP krycia rúška - DM2 45x75

OP krycia rúška - DM2 75x90

OP krycia rúška - DM2 90x150

OP krycia rúška - DM2P 45x45

OP krycia rúška - DM2P 45x75

OP krycia rúška - DM2P 75x90

OP krycia rúška - DM2P 90x150

OP krycia rúška - DM2S 150x150

OP krycia rúška - DM2S 45x45

OP krycia rúška - DM2S 45x75

OP krycia rúška - DM2S 75x90