OP krycie rúšky - sterilné

Operačné krycie rúšky sú súčasťou operačneho krytia a sú s ohľadom na rôznu náročnosť zákroku vyrábané zo štyroch druhov materiálov (DM1, DM2P, DM2, DM3). Operačné krycie rúšky sú balené jednotlivo v sterilizačnom obale a sterilizované ETO. Doba expirácie sterilných rúšok je 5 rokov.

Krycia rúška na inštrumentačný stolík

Krycia rúška s otvorom - DM1 45x45 (7 cm)

Krycia rúška s otvorom - DM1 45x45 (9x12 cm)

Krycia rúška s otvorom - DM1 45x75 (7cm)

Krycia rúška s otvorom - DM1 75x90 (7cm)

Krycia rúška s otvorom - DM2 45x75 (7cm)

Krycia rúška s otvorom - DM2 75x90 (7cm)

Krycia rúška s otvorom - DM2P 40x45 (7cm)

Krycia rúška s otvorom - DM2P 45x45 (5 cm)

Krycia rúška s otvorom - DM2P 45x75 (7 cm)

Krycia rúška s otvorom - DM2P 75x90 (7 cm)

Krycia rúška s otvorom - DM2P 75x90 (7 x 10 cm)

Krycia rúška s otvorom - DM2P 90x150 (9 x 12 cm)

Krycia rúška s otvorom - DM2S 45x45 (7 cm)

Krycia rúška s otvorom - DM2S 45x75 (7 cm)

Krycia rúška s otvorom - DM2S 75x90 (7 cm)

Krycia rúška s otvorom - DM3 45x45 (7cm)

Krycia rúška s otvorom - DM3 45x75 (7cm)

Krycia rúška s otvorom - DM3 75x90 (7cm)

Krycia rúška s otvorom - DM3 90x150 (9 x 12 cm)