Operačne krytie - sterilné

Operačne krytie tvoria mikrobiálnu bariéru, ktorá znižuje riziko vzniku infekcie v priebehu zákroku. Operačné krytie je vhodné pre operačné sály aj ambulantné zariadenia. Súčasťou systému operačneho krytia na jedno použitie sú operačné plášte a operačne rúška balené jednotlivo alebo ako súčasť setu. Systém rúškovania je ďalej doplnený o operačné doplnky.

Fixačná operačná páska

Fixačná operačná páska

Fixačná operačná páska

Fixačná operačná páska - pružná

Fixačná operačná páska - sterilná

Fixačná operačná páska - sterilná

Fixačná operačná páska - sterilná

Fixačná operačná páska - sterilná

Krycia rúška na inštrumentačný stolík

Krycia rúška na inštrumentačný stolík

Krycia rúška na inštrumentačný stolík

Krycia rúška na inštrumentačný stolík

Krycia rúška na inštrumentačný stolík

Krycia rúška na inštrumentačný stolík

Krycia rúška na inštrumentačný stolík

Krycia rúška na inštrumentačný stolík

Krycia rúška na inštrumentačný stolík

Krycia rúška na inštrumentačný stolík

Krycia rúška na inštrumentačný stolík

Krycia rúška na inštrumentačný stolík