Operačné rúška - sterilné

Rúška sú jednoduché bez otvoru a adhézie. Rúška ponúkame v niekoľkých základných rozmeroch zo 4 druhov materiálu podľa stupňa náročnosti na krytie pacienta (DM1, DM2P, DM2, DM3).

Krycia rúška na inštrumentačný stolík

Krycia rúška na inštrumentačný stolík

OP krycia rúška - DM1 45x45

OP krycia rúška - DM1 45x75

OP krycia rúška - DM1 75x90

OP krycia rúška - DM1 90x150

OP krycia rúška - DM2 45x45

OP krycia rúška - DM2 45x75

OP krycia rúška - DM2 75x90

OP krycia rúška - DM2 90x150

OP krycia rúška - DM2P 45x45

OP krycia rúška - DM2P 45x75

OP krycia rúška - DM2P 75x90

OP krycia rúška - DM2P 90x150

OP krycia rúška - DM2S 150x150

OP krycia rúška - DM2S 45x45

OP krycia rúška - DM2S 45x75

OP krycia rúška - DM2S 75x90

OP krycia rúška - DM2S 90x150

OP krycia rúška - DM3 150x190