Vnitřní oznamovací systém

    Na základě požadavků ustanovení § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), byl vydán vnitřní předpis, kterým se v MEDICA FILTER spol. s r.o. zavádí vnitřní oznamovací systém. Předpis o Vnitřním oznamovacím systému nabývá účinnosti dnem 15.12.2023.

   MEDICA FILTER spol. s r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona, tj. od osoby, která není zaměstnancem společnosti a nevykonává pro ni ani dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž.

   Příslušné osoby = kontaktní osoby:

   Příslušná osoba: Ing. Jitka Rašková, +420 373 705 717, oznamovatel@medicafilter.cz
   Zástupce příslušné osoby: Ing. Miroslava Horáčková, +420 373 705 712; oznamovatel@medicafilter.cz
   (v případě nepřítomnosti nebo při pochybách o nestrannosti příslušné osoby)

   Způsoby oznámování:

 a) Zaslání vyplněného formuláře na výše uvedenou e-mailovou adresu
 b) Vložení vyplněného formuláře č. 4381123 do schránky ve vestibulu firmy – vedle nástěnky. Schránka označena nápisem „Návrhy na zlepšení / oznámení“
 c) Telefonicky – na výše uvedené telefonní kontakty
 d) Ministerstvu spravedlnosti na odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni - a to v případě pochybností o nestrannosti příslušné/ných osob

 Odkaz na formulář č.4381123 pro oznámení, ke stažení zde.

 

Publikoval:
«  zpět