Medica Filter
český výrobce a dodavatel
zdravotnických prostředků

Proč si vybrat naše produkty?

  • osobní komunikace a spolupráce se zákazníkem
  • nákladově optimalizované řešení aplikace zdravotnických prostředků ve formě ambulantních setů
  • spolupráce s dalšími dodavateli zdravotnických prostředků na sjednocených dodávkách pro zákazníky
  • znalost našich vlastních produktů a možností jejich úprav
  • znalost zkušeností zákazníků z používání našich vlastních produktů
Na základě požadavků ustanovení § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), byl vydán vnitřní předpis, kterým se v MEDICA FILTER spol. s r.o. zavádí vnitřní oznamovací systém. Předpis o Vnitřním oznamovacím systému nabývá účinnosti dnem 15.12.2023.

 

banner pro vstup do e-shopu
banner s náhradním plněním pro medicahandicap

 

MEDICA FILTER spol. s r.o. je českým výrobcem a dodavatelem zdravotnických prostředků a zdravotnického oblečení. V současné době se firma stará o více než 5000 zákazníků. Mezi naše zákazníky patří jednotliví lékaři, lékárny, lázeňská zařízení a balnea provozy, kliniky, záchranné a zdravotní dopravní služby, ústavy sociální péče i velká zdravotnická zařízení jako jsou nemocnice.

Připojte se k nim i Vy a využijte našich služeb již v počáteční fázi, kdy dodavatele poptávaného produktu teprve hledáte.

Naším cílem je najít ve spolupráci s Vámi nákupní strategii, která nejen sleduje obecná kriteria (jako jsou cena, kvalita, potřebný stupeň ochrany), ale především Vaše individuální požadavky na dodávané výrobky.

Chcete-li nám cokoliv sdělit, prosím, kontaktujte nás. Uvítáme Vaše připomínky a nápady.

Tým péče o zákazníky
ochranné prostředky
bavlněné zdravotnické oděvy