Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (ke stažení zde) tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, uzavřené za podmínek dále uvedených mezi obchodní společností MEDICA FILTER spol. s r.o. se sídlem Kašperské Hory, Smetanova ulice, PSČ 341 92, IČ: 00669555, DIČ: CZ00669555, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 130 (dále jen „prodávající“) a zákazníkem - fyzickou osobou  (dále jen „kupující“) a sestávají z následujících částí:

  1. Uzavření kupní smlouvy
  2. Dodací podmínky
  3. Platební podmínky
  4. Odpovědnost za vady zboží (reklamační řád)
  5. Ochrana osobních údajů

 Obchodní podmínky mezi společností MEDICA FILTER spol.s r.o. a právnickou osobou řeší příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.