Ambulantné sety - Medica Kity

Ambulantné sety obsahujú sterilné prostriedky pre zdravotnícke výkony - napr. kompresy z gázy, tampóny z gázy, injekčné striekačky a ihly, rukavice, plášte, náplasti a iné.

OP set 100-018 Pohotovostný malý

OP set 100-047 Univerzálný

OP set 100-054 Pohotovostný

OP set 100-059 Ambulancia

OP set 100-077 Ambulancia

OP set 100-096 Ambulancia

OP set 107-030/D Ambulancia

Set gázový II

Set pre močovú katetrizáciu 02

Set pre odstránenie stehov 01

Zákrokový set - malý 01

Zákrokový set - malý 02